-

Za sve buduće kandidate koji će na predstojećim lokalnim izborima sudjelovati u postupku kandidiranja za člana predstavničkog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika,
obavezna je potvrda iz kaznene evidencije koja se od 14.04.2017 godine u par klikova može dobiti odmah (a kod zahtjeva u obradi se može čekati do 3 dana) kroz sustav e-građanin.

https://e-kaznena.pravosudje.hr

-