-

Zapisnik sa 21. sjednice općinskog vijeća Općine Vrbnik (11.04.2017 godine)

(pdf)

-