Na temelju Zakona o zadrugama i Pravilima zadruge (članak 54) sazivam
 
                                 SKUPŠTINU
                   Poljoprivredne zadruge «Vrbnik»
Za dan 21.ožujka 2016.god., ponedjeljak, u prostorijama vinarskog podruma Poljoprivredne zadruge «Vrbnik», Namori 2, s početkom u 19,00 sati.
                                DNEVNI RED
1. Usvajanje završnog računa za 2015.g.
2. Donošenje odluke o investiciji - kupovina novog prostora za podrum (Vrbenka)
U slučaju spriječenosti na skupštini Vas može zastupati opunomoćenik na temelju
Vaše potpisane izjave o punomoći (isključivo otac, majka, brata, sestra, supružnik, punoljetno dijete ili drugi član zadruge).
Pozivamo sve zadrugare da obavezno dođu na skupštinu!

U Vrbniku, 11.03.2016.g.

Predsjednik skupštine P.Z. VRBNIK
Ivan Gršković v.r.
 
http://pz-vrbnik.hr/cms