HT Telekom ID - korisnici koji posjeduju HT Telekom ID mogu se prijaviti u sustav e-Građani; 

riječ je o certifikatu sigurnosne razine 2. (10.4.2017.)

http://pretinac.gov.hr

-