-

Domain Name: VRBNIK.ORG
Creation Date: 2007-04-11T16:49:56Z
-

Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njem znači moja mala kap?

 

Gle, jedna duga u vodi se stvara,

I sja i dršće u hiljadu šara.

 

Taj san u slapu da bi mogo sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati.

...

Dobriša Cesarić