Turistička zajednica otoka Krka u suradnji s Glavnim uredom HTZ-a poziva Vas na edukativno predstavljanje 
e–Visitora kao središnjeg obaveznog elektroničkog sustava  prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj
koje će se održati dana 23. 02. 2016.g. (utorak)  u 09,00 sati u gradu Krku u Velikoj vijećnici Grada Krka.

Pravilnik možete pogledati na slijedećoj poveznici: http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html