PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMELJU ČLANKA 81. POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK
SAZIVA 20.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KOJA ĆE SE ODRŽATI 14. VELJAČE 2017.GODINE U 18,30 SATI
U PROSTORIJAMA OPĆINSKE VIJEĆNICE , TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK.