Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" Krk, ŠKOLA VRBNIK
na popisu prijavljenih ustanova u BBC micro:bit?!
LIKE
za
http://osnovnaskolakrk.hr/vrbnik/

Če je micro:bit ??? Više....