Bankomat sa Trga Sv.Ivana 8 (banka) u Vrbniku,
preseljen na adresu Varoš 1 (Market Draga), a trebao bi biti u punoj funkciji kroz 2-3 dana.