Godišnja skupština Udruge RUKI

nedjelja 8.siječnja 2017 godine u 19.00h

(dvorana Župnog ureda)

 

Domjenak na Placi Vrbničkog statuta