Zapisnik sa 19. sjednice općinskog vijeća (15.12.2016.)

(pdf)

Izvor: http://opcina-vrbnik.hr