PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMELJU ČLANKA 81. POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK

SAZIVA 19.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KOJA ĆE SE ODRŽATI 15. PROSINCA 2016.GODINE

U 19,00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINSKE VIJEĆNICE , TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK.

 

DNEVNI RED 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK

(doc)

MATERIJALE VEZANE UZ 19.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

(zip)