Dana 30. studenoga 2016. godine u Narodnim novinama broj 110/16 objavljen je natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik
na radno mjesto RAČUNOVODSTVENO-ADMINISTRTIVNI REFERENT - RAČUNOVODSTVVENI REFERENT I – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,
uz obvezi probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca i

KOMUNALNI REDAR – REFERENT ZA KOMUNALNO - UPRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,
uz obvezi probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca


Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.
Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti preporučenom pošiljkom ili neposredno
u pisarnicu Općine Vrbnik je 10. prosinca 2016. godine .
U skladu s odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u privitku se objavljuje:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
> link iz NN gdje je objavljen natječaj:


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8200211.html