Zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća

Općine Vrbnik održane 07.lipnja 2016 godine

(pdf)