PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMELJU ČLANKA 81. POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK
SAZIVA 16.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
KOJA ĆE SE ODRŽATI 7.LIPNJA 2016.GODINE U 20,30 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINSKE VIJEĆNICE , TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK.
DNEVNI RED 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK NALAZI SE u (PDF) formatu .

MATERIJALE VEZANE UZ 16.SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA MOŽETE PREUZETI ovdje (ZIP).