Na dijelu ŽC5108 u predjelu Sv.Nedjija u Vrbniku, započinje sanacija ceste u dužini od 450m.

Projekt sanacije prometnice predviđa:

1. Izvedbu nove kolničke konstrukcije.
2. Gradnju kolektora oborinskih voda (dva!!)
3. Postavljanje betonskih tipskih rubnjaka (u jednom dijelu i nogostup!!).
4. Dopunu postojeće i izradu nove vodoravne i uspravne prometne signalizacije.

Troškovi sanacije su procjenjeni na 1.910.000,00 kn, a nakon javne nabave između 8 ponuđenih
izabrana je napovoljnija od 1.705.379,04 kn ponuditelja GP Krk d.d.

Rok završetka sanacije predviđen je za 70 dana od dana uvođenja u posao.

Investitor su Županijska uprava za ceste Primorsko-Goranske županije, a Općina Vrbnik sudjeluje sa 800 000,00 kn (Uređenje Vinogradske ulice).

Više možete pronaći u natječajnoj dokumentaciji objavljenoj na stranicama Elektroničkog oglasnija javne nabave RH, klikom ovdje.