U Zagrebu, 21.siječnja 2019 godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  europske unije objavilo je 

Odluku o odabiru projekata[pdf] koje će sufinancirati u okviru "Programa razvoja otoka 2019. godine".

Općini Vrbnik odobreno je 300 000 kn za projekt uređenja Trga Sv.Ivana

(ukupan iznos potreban za uređenje Trga je cca 862 500 kn).

Posebna stavka je i uređenje punionice za električne bicikle na Trgu Sv.Ivana od 243 000 kn,

a i taj dio će se sufinancira sa 50% iznosa iz drugih programa.

 

U proceduri je i izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvršenje planiranih radova,

rok za prijave je bio 28.01.2019 godine (Više https://eojn.nn.hr).

 

Dobro su prošli još dvije lokalne jedinice sa područja Otoka Krka;

 

Općina Omišalj sa 440 000 kn za Izgradnju sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja Rosulje u Njivicama, kao i

Općina Dobrinj sa 350 000 kn, za rekonstrukciju dijela upravne zgrade Općine Dobrinj - zgrada 2.