Načelnik Općine Vrbnik Dragan Zahija na potpisivanju ugovora

http://cres.hr

(slika na stranicama Grada Cresa, Dragan Zahija - načelnik Općine Vrnik, Kristijan Jurajko - gradonačelnik Grada Cresa)

 

U Zagrebu, 8. veljače 2018 godine potpisan ugovor za Rekonstrukcija ceste na dionici Sv. Nedija-Grohot-Čerenec vrijedan 5.444.203,31 kn,

ugovor su potpisali Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Dragan Zahija, načelnik Općine Vrbnik.

Ugovore potpisalo ukupno 212 načelnika i gradonačelnika za isto toliko projekata vrijednih 650 milijuna kuna (više).

 

Općina Vrbnik izvršila je 20. prosinca 2016. godine prijavu na javni natječaj u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine,

a sve sukladno Pravilniku i Javnom natječaju za provedbu mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.2. “ Ulaganja u izradu,

poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”,

tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR), 22. prosinca 2017 godine je započela s

izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Popis odobrenih korisnika na dan 22. prosinca 2017. godine dostupan je ovdje (pdf).