Sjednica je  održana dana 29. siječnja 2018. godine u prostorijama općinske vijećnice s početkom u 20.00 sati.


Sjednici prisustvuju vijećnici: Ivan Juranić, Franjo Hodanić, Matej Polonijo, Ivan Volarić, Vlado Šušak, Predrag Polonijo, Marina Valković, Ivan Lukarić, Zlatko Brusić i Igor Justić
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Marija Dujmović-Pavan


Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Dragan Zahija, Alenčica Butković računovodstveno-administrativni referent te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednici nije prisustvovao: predsjednik VMO Garica Nermin Ibrahimović, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić, predsjednik VMO Vrbnik Darko Avsec
Gosti na sjednici po pitanju točke "Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada" bili su Ivica Plišić -direktor (Ponikva Voda, Ponikva Eko otok Krk,Ponikva Usluge),
Ivica Jurešić -pomoćnik direktora Ponikva eko otok Krk, Boranka Miler -pomoćnica direktora Ponikva usluge

Sjednica je počela usvajanjem dnevnog reda, koji je malo izmjenjen kako bi gosti prezentirali odluku. Nakon gotovo sat vremena izlaganja, pitanja i odgovora,
pristupilo se glasanju o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada koja je usvojena JEDNOGLASNO.

Gosti su napustili sjednicu, a ostale točke od kojih je najvažnija I. izmjena proračuna Općine Vrbnik, su uz burne rasprave također usvojene JEDNOGLASNO.


Pod točkom RAZNO, ostale su još samo dvije zamolbe, koje su pristigle naknadno, načelnik ih je dodatno obrazložio i predložio riješenja koja su nakon rasprave prihvaćena JEDNOGLASNO.
(vijećnik Igor Justić nije sudjelovao u raspravi i glasnju)


Dnevni red i matrijali 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Vrbnik (zip)