U srijedu (danas), 29.11.2017 godine na Trgu Škujica 7 (mala vijećnica) zakazana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbnik

sa sljedećim dnevnim redom;

 

 

 1. Pitanja vijećnika

 2. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

 3. Prijedlog – I. izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbnik za 2017.godinu

 4. Prijedlog – Proračun za 2018.i projekcija za 2019. I 2020.godinu

 5. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik s površinama izdvojenih namjena (T i R) – UPU 1

 6. Prijedlog – Odluka o općinskim porezima Općine Vrbnik

 7. Prijedlog – Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti boda

 8. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

 9. Prijedlog – Dokumentacija za davanju koncesije za dimnjačarske usluge s Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva, procijenjenom vrijednošću i analizom opravdanosti davanja koncesije

 10. Prijedlog - Odluka o prodaji dijela k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik u naselju Risika i dijela k.č. 1017/1 k.o. Garica u naselju Garica

 11. Prijedlog – Izmjena i dopuna pravilnika o jednostavnoj nabavi

 12. Zamolbe

 13. Razno

Matrijali u zip formatu klikom ovdje.