U nedjelju 1.listopada 2017 godine u Vrbniku u 19:45 minuta izbio je požar na lokaciji ispod čačićevih stanova.

Na požariše su upućeni 5 članova DVD-a vrbnik sa jednim vozilom koji su počeli sa gašenjem.

Nakon par minuta dolazi i JVP grada Krka sa 4 člana koji preuzimaju požarište i u zajedničom radu

JVP i DVD-a požar je lokaliziran i stavljen pod nadzor u 20:20.

Na samo požarišu ostali su članov DVD-a koji su nadzirali samo požarište i samu sanaciju.