Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1 

(pdf)

 

Izvor: http://opcina-vrbnik.hr