2017 obavijest o natječaju na ovom linku možete detaljnije obavijesti

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8225423.html)

2017 upute kandiatima ovdje možete pročitati upute kandidatima