U parku kraj borca postavljena prva solarna klupa u Vrbniku.