U ponedjeljak, 19.lipnja 2017 godine u 20:30 h na Trgu Škujica 7 (vijećnica) održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

Jednoglasno su izabrani predloženi u odbor za mandatna pitanja i verifikaciju mandata

(Marina Grdinić-Polonijo/predsjednica, članovi Matej Polonijo i Vlado Šušak) kao i odbor za izbor i imenovanja

(Ivan Volarić/predsjednik, članovi Predrag Polonijo i Zlatko Brusić).

Nakon verifikacije mandata i zamjena utvrđeni su članovi vijeća koji su položili prisegu.

Nakon položene prisege intonirana je himna RH.

Članovi vijeća su;

Ivan Juranić, Franjo Hodanić, Marina Grdinić-Polonijo, Ivan Volarić - HDZ,

Ivan Lukarić, Vlado Šušak - SDP,

Marina Valković, Predrag Polonijo - PGS/HSS,

Matej Polonijo - HSP,

Zlatko Brusić - nezavisni,

Igor Justić - HNS.

Za predsjednika vijeća na prijedlog 7 vijećnika (HDZ,HSP, HNS, nezavisni) sa 7 glasova za i 4 protiv izabran Ivan Juranić (HDZ).

Za podpredsjednika vijeća na prijedlog 7 vijećnika (HDZ,HSP,HNS,nezavisni) sa 7 glasova za i 4 protiv izabran Zlatko Brusić (nezavisni).

O prijedlogu 4 vijećnika (SDP, PGS/HSS) nije se ni glasalo budući je prvi prijedlog dobio većinu.

Nakon konstituiranja i zajedničke fotografije, vijećnici su dobili na upotrebu tablete Samsung A6, kako bi se na budućim sjednicama uštedjelo na ispisu matrijala.